Selasa, 04 April 2023

Siapa Penerima Zakat Fitrah?

Oleh: Winarto
Setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, wajib membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah disebut dengan muzakki. Sedangkan, orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut dengan mustahik.

Zakat merupakan harta milik pribadi yang dikeluarkan untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang 5 (lima). Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan muslim yang memiliki kemampuan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok sehari-hari, seperti beras dan jagung. Zakat fitrah dikeluarkan oleh tiap individu pada bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri (sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan).

Featured Post

Lima Perkara Yang Tidak Boleh Ditunda Tunda

Oleh: Winarto Setiap manusia memiliki takdir kematian yang tidak mengenal usia muda ataupun tua. Tidak pula mengenal jenis kelamin baik pere...