Jumat, 08 September 2023

Pahargyan Silaturahim Manten

Oleh: Winarto

Salam Muqodimah..

Dumatheng para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang ingkang satuhu pono ing pamawas saha lebda ing pitutur, ingkang hangung mastuti dumatheng pepoyaning kautamen…ingkang tansah kinabekten....

Dumateng para 'alim ulama, para kiai ingkang kawulo mulyaaken ugi ingkang tansah kulo ajeng-ajeng barokah ngilmunipun.

Para pangemban pangembating praja, satriyaning negari, bapa pangreksa desa miwah para pamong minangka pandam pandoming kawula dasih ingkang tansah kinormatan…

Linangkung dumateng kadang besan….panjenenganipun ......... sekalian ingkang kawula hormati ugi….

Featured Post

Lima Perkara Yang Tidak Boleh Ditunda Tunda

Oleh: Winarto Setiap manusia memiliki takdir kematian yang tidak mengenal usia muda ataupun tua. Tidak pula mengenal jenis kelamin baik pere...