Jumat, 08 September 2023

Pahargyan Silaturahim Manten

Oleh: Winarto

Salam Muqodimah..

Dumatheng para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang ingkang satuhu pono ing pamawas saha lebda ing pitutur, ingkang hangung mastuti dumatheng pepoyaning kautamen…ingkang tansah kinabekten....

Dumateng para 'alim ulama, para kiai ingkang kawulo mulyaaken ugi ingkang tansah kulo ajeng-ajeng barokah ngilmunipun.

Para pangemban pangembating praja, satriyaning negari, bapa pangreksa desa miwah para pamong minangka pandam pandoming kawula dasih ingkang tansah kinormatan…

Linangkung dumateng kadang besan….panjenenganipun ......... sekalian ingkang kawula hormati ugi….

Featured Post

Strategi Mengelola Keuangan Pribadi

Setiap orang pada dasarnya memiliki strategi tertentu dalam mengelola keuangan pribadinya. Hal yang   yang terpenting adalah tidak melak...